Ho Scale | יעל פרנק וזוהר גוטסמן

פסל של שדרת מונומנטים פוסט-אפוקליפטית ומיניאטורית נבנה לאורך החלל. זהו מודל אדריכלי תכנוני או משטח למשחק ילדים, המציע לדמיין מרחב מונומנטלי במדבר, שדה ניסוי לאנדרטאות.

המבט הנע לאורך המודל מייצר נראטיב טקסטואלי והיסטורי בגן הפסלים עצמו: אילו שימושים הגן הזה מציע ועבור מי הוא מיועד? ומה בינו לבין הזיכרון שהאנדרטאות מבקשות לשמר או לעורר?

צילום: תום בוקשטיין